Polish Green Building Council
jesteś tutaj: www.ekoforte.com O nas
drukuj

O nas

Misją firmy Ekoforte jest wywieranie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez wdrażanie nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań oraz promowanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Ekoforte dąży do przekształcenia projektowania, budowania i użytkowania budynków użyteczności publicznej w całym kraju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno jego użytkownikom jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Ekoforte chce wpłynąć na przekształcenie strefy zabudowy w taką, która jest energooszczędna, efektywna i środowiskowo odpowiedzialna.

Ekoforte jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego zajmującego się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce.

Jesteśmy przekonani, że efektywny sposób na propagowanie idei zrównoważonego budownictwa, wymaga współpracy i zaangażowania wielu firm i organizacji w tym nowotworzącym się sektorze rynku.